Meyve ve Sebzelerde Çatlamaların Önlenmesi

                MEYVE VE SEBZELERDE ÇATLAMALARIN                        
                                       ENGELLENMESİ

        MEYVE VE SEBZE ÇATLAMALARI

Meyve çatlamaları meyve ve sebze yetiştiriçiliğinde çok yaygın görülen fizyolojik bir hastalıktır. ÇATLAMA OLAYLARI  BAŞTA NAR VE KİRAZLARDA OLMAK ÜZER;,İNCİRLERDE ,NARENCİYELERDE OKİTSU, NOVA GİBİ ÇEŞİTLERDE, ŞEFTALİ VE ERİK GİBİ MEYVELERDE, ÖZELLİKLE DOMATES GİBİ SEBZELERDEDE İSTENMEYEN SONUÇLAR DOĞURMAKTADIR Bu sorundan dolayı yüksek miktarda verim kaybı olabilmektedir . Narda meyve çatlaması sonucu ürünün yarısı bile kaybedilmektedir Meyve çatlaması kabuğun iç gelişme basıncına dayanamayıp ani şekilde yırtılmasıyla veya fiziksel şartların kabuk yüzeyine yaptığı tahribatla oluşmaktadır

MEYVE ÇATLAMALARININ EN ÖNEMLİ NEDENLERİ

1-GENETİK ÖZELLİKLER Bazı çeşitler çatlamaya karşı daha hassas olabilmektedir  

2-GEÇ HASAT SONUCU MEYVELERİN İRİLEŞMESİ
Meyve  ağırlığıyla çatlama arasında doğru orantılı korelasyon mevcuttur  
3.OLGUNLUK ZAMANI DÜZENSİZ SULAMA 
Bitki susuz bırakıldığında yüksek bir osmotik basınç oluşmakta ve ardından sulandığında çok miktarda su almaktadır. Bu ise meyve iç basıncını arttırmak ve  meyve çatlamaya doğru hassaslaşmaktadır
4-KABUKTAKİ BİTKİ ORANSAL SU İÇERİĞİ RWC-RELATİVE WATER CONTENT
Nar çeşitlerinin çatlama durumları incelendiğinde, çatlamış ve sağlam meyveler arasındaki ortalama kabuk su farkının istatistiksel olarak önemli olduğu tespit edilmiştir
 GREEN MIRACLE TÜM ÜRÜNLERDE BİTKİ ORANSAL SU İÇERİĞİNİ RWC MUHAFAZA EDEREK ÇATLAMAYI ENGELLER .
RWC ORANI İLE ÇATLAMA ORANI ARASINDA TERS BİR KORELASYON MEVCUTTUR
RWC ORANI ARTIKÇA ÇATLAMA ORANI DÜŞER
  NARLARDA YAPILAN  ÇALIŞMADA GREEN MIRACLE KULLANILAN  NARLARDA RWC ORANI % 71 İKEN GREEN MIRACLE KULLANILMAYAN ŞAHİT NARLARDA BU ORAN % 66 LERE DÜŞMEKTEDİRKİ BU  DURUM MEYVE ÇATLAMASI NEDENLERİNDEN BİRİDİR
5. KABUKTA FİZİKSEL YARALANMALAR ve OLUMSUZ İKLİM KOŞULLARI 
Aşırı sıcaklar,ısı farkları , rüzgar,yağmur, dolu gibi fiziksel etmenler rol oynayabilmektedir
 
6-KABUK L DEĞERİNİN DÜŞÜK OLMASI
Kabuğun üzerine düşen ışığın geri dönme oranını yansıtan L değerine göre Nar çeşitlerinin çatlama durumları incelendiğinde, çatlamış ve sağlam meyveler arasındaki ortalama kabuk L değerinin farkının istatistiksel olarak önemli olduğu gözlenmiştir.
GREEN MIRACLE MEYVE KABUK YÜZEYİNDE OLUŞTURDUĞU MUMSU BARİYER İLE KABUK L DEĞERİNİ YÜKSELTEREK ÇATLAMA VE GÜNEŞ YANIKLIĞI SORUNLARINI MİNİMİZE EDER Çatlamış meyvelerin kabuk L değerinin 55 iken, Green mıracle uygulanan sağlam meyvelerde  bu oran 60-65 olarak saptanmıştır.
7–BESLEME HATALARI
   1- Aşırı azot
   2-Aşırı kalsiyum ve eksik kalsiyum düzeyi
       NARLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUS : KALSİYUM DEĞERİNİN ÖNEMİ
KALSİYUM YÜKLEMESİ BİLİNÇLİ YAPILMADIĞI TAKDİRDE BİTKİ HÜCRE ELEASTİKİYETİNİ KAYBEDEREK SERTLEŞİR VE İÇ BASINÇTAN DOLAYI KOLAYCA ÇATLAYABİLİR
UNUTULMAMASI GEREKEN TEMEL KONU ŞUDUR AŞIRI SICAKLARDA BİTKİ TERLEME ORANI ARTAR. TERLEME ORANI ARTIKÇA KALSİYUM KABUKTA BİRİKMEKTEDİR. AŞIRI BİRİKME KABUK ELASTİKİYETİNİ DÜŞÜRMEKTEDİR.
YAPILAN ARAŞTIRMALAR DA –  Çatlamış meyve kabukları %0.35  kalsiyum –  Sağlam meyve kabukları ise %0.32 kalsiyum düzeyleri tespit edilmektedir
. KALSİYUM UYGULAMALARINI MUTLAKA MAGNEZYUM VE POTASYUM UYGULAMALARI İLE BİRLİKTE YAPILMALIDIR
3–Meyve kabuğu Potasyum / kalsiyum oranındaki dengesizlik
4–Meyve kabuğu K/(Ca+Mg) oranlarındaki dengesizlik
5–Yetersiz fosfor ve potasyum düzeyi
6–Aşırı Bakır düzeyi
7–Yüksek Absasik asit miktarı ve buna ters orantılı olarak Düşük IAA-indol asetik asit miktarı ,Gibberellik asit miktarları
       Nar çeşitlerinin çatlama durumları incelendiğinde, çatlamış ve sağlam meyveler arasındaki ortalama IAA miktarı farkının  önemli olduğu      saptanmıştır
. Çatlamış ve Sağlam meyveler arasındaki ortalama ABA miktarı farkının istatistiksel olarak önemli olduğu saptanmıştı
Çatlamış meyvelerin IAA miktarının (30 ng.g-1),Sağlam meyvelere (35 ng.g-1) göre daha az olduğu tespit edilmiştir
Absesik asit oranı yükseldikçe çatlama artmaktadır.
Çatlamış meyvelerin kabuk ABA miktarının (120 ng.g-1)iken Green mıracle kullanılan meyvelerde bu oran (95 ng.g-1) civarlarında oluşmaktadır

GREEN MIRACLE TÜM BİTKİLERDE ABSESİK ORANINI DENGELER . ÇATLAMA NEDENLERİNDEN BİRİ OLAN YÜKSEK ABSESİK ASİT YÜZDESİ OLUMSUZ ETMEN OLMAKTAN ÇIKAR

  NARLARDA ÇATLAMALARIN ENGELLENMESİ PROGRAMI 

BU TAVSİYELER SADECE MEYVE VE SEBZE ÇATLAMALARI İÇİN DEĞİL AYNI ZAMANDA GÜNEŞ YANIKLIĞININ ENGELLENMESİ, VERİM ARTIŞI RENK, ERKENCİLİK VE BRİKS GİBİ KALİTE KRİTERLERİNİN YÜKSELTİLMESİNİ KAPSAMAKTADIR

 1-MEYVE ÇEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE

GREEN MIRACLE:                                                 200cc/ 100 lt su
KALSİYUM fluisan %36.7 CaO   :                            300 gr
GA3:                                                                               .40  ppm
BOR:                                                                                50 ppm

 2-MEYVE OLGUNLAŞMA DÖNEMİ GÜNEŞ YANIKLIĞI ÇATLAMANIN ENGELLENMESİ

GREEN MIRACLE                                                 :350  cc/ 100 lt su GA3 :                                                                              40 ppm KALSİYUM fluisan  %36.7 CaO :                      300 gr BOR:                                                                               50 ppm   3-MEYVE OLGUNLAŞMA DÖNEMİ-2:   GÜNEŞ YANIKLIĞI CATLAMA NIN ENGELLENMESİ

GREEN MIRACLE                                                    :300 cc/ 100 lt su
KALSİYUM + BOR                                                    :200 gr
MAGNEZYUM- POTASYUM uygulaması
GA3                                                                            :25 ppm
BOR:                                                                           40 ppm

NARENCİYELER DE ÇATLAMALARIN ENGELLENMESİ

MEYVNARENCİYELERDE OKİTSU, NOVA GİBİ ÇEŞİTLERDE DE ZAMAN ZAMAN ÇATLAMA PROBLEMLERİ OLUŞMAKTADIR

1-MEYVELER FINDIK BÜYÜKLÜĞÜNDE İKEN: HAZİRAN DÖKÜMLERİNİZ ENGELLENMESİ-Döküm başLamadan 1 ay önce

GREEN MIRACLE :                                          250 cc/ 100 lt
GA3:                                                                    120 ml  valencia hariç
KALSİYUM + BOR                                           :300 gr T

2-TEMMUZ AYI  SICAKLAR BAŞLANGICI :ÇATLAMA VE GÜNEŞ YANIKLIĞINI ÖNLEME, VERİM ARTIŞI

GREEN MIRACLE :                                                  350 cc/ 100 l t

KALSİYUM + BOR                                                 200 gr

MAGNEZYUM + POTASYUM
AMİNO ASİT -GLUTAMİN UYGULAMASI YAPINIZ:

3-AGUSTOS AYI :ERKEN BRİKS VE GÜNEŞ YANIKLIĞI, İÇİN

GREEN MIRACLE                                                     :350 cc/ 100 lt
MAGNEZYUM + POTASYUM UYGULAMASI
KALSİYUM+ BOR                                                  :200 gr( Firma uygulamalarını dikkate alınız

KİRAZLARDA ÇATLAMA

KİRAZLARDA Kİ ÇATLAMANIN EN BÜYÜK NEDENİNİ YAĞIŞLAR OLUŞTURMAKTADIR
Kirazın ‘olum’ döneminde düşen yağışlar, sap çukurunda birikerek çatlamaya neden olur. Yağmur damlaları kirazın yukarı doğru bakan sap çukurunda birikip, gece ve gündüz sıcaklık farkının etkisiyle ürünü çatlatır,
Kirazlarda zarar için yağmurun ne zaman yağdığı büyük önem taşır. Yağmur eğer, kirazın sarı saman rengi ile bordo rengini alma dönemi arasındaki 10-15 günlük periyotta gerçekleşirse, büyük ölçüde üründe çatlama olur.
Bazı bölgelerde kiraz çatlamaları nedeniyle ihracatlık kirazda yüzde 30’lara varan oranlarda fire yaşanmaktadır. Yağmurlar devam ederse, ihracatlık kirazda fire oranı yüzde 50’yi bulabilmektedir.”
Kirazlarda çatlama kiraz derisinin dış tabakasını oluşturan kütikül tabakasında oluşmaya başlar ve meyve etine doğru ilerler.
Kirazlarda meyve olgunlaşması döneminde büyüme atakları,şeker dönüşümleri,güneş ışınlarındaki dalgalanmalar,meyve su içeriği değişimleri gibi nedenlerden dolayı kiraz içerisindeki hidrostatik/ ozmotik basınç değişime uğrar. ozmatik basınçın dengelemeye çalışılmasıyla kütikül boyunca yağmur suyu emilimi artar.Bu emilim mikro çatlakların büyümesine neden olarak meyvede hasar yaratır
KİRAZ MEYVE YÜZEYİNİN FLORESAN MİKROGRAFLANI
A-BOZULMAMIŞ MEYVE YÜZEYİ
B-C :KÜÇÜK MİKRO ÇATLAKLAR
D-F :BÜYÜK MİKRO ÇATLAKLAR
KİRAZDA ÇATLAMALARIN EN TEHLİKELİ ZAMANI :ÇATLAMALARIN BAŞLANGICI:
Meyve yüzey alanının genişlemeye başladığı zamanlarda mikro çatlaklar oluşmaya başlar.
MÜCADELE ZAMANI
Kiraz saman rengi oluşmaya başladığında ilk mücadele başlamalıdır.Tahmini hasattan 4 hafta önce ve yağmurlar başlamadan koruyucu filim tabakası meyve üzerinde oluşturulmalıdır
KİRAZLAR DA  YAGMURLARIN NEDEN OLDUĞU MİKRO ÇATLAKLARIN BÜYÜMESİNİ ENGELLEMEK İÇİN BARİYER OLUŞTURARAK  ZARARI MİNUMUM DÜZEYDE TUTAR

ÇÖZÜM:GREEN MIRACLE-YEŞİL MUCİZE

GREEN MIRACLE KENDİSİYLE BERABER KULLANILAN TÜM BİTKİ BESİN ELEMENTLERİNE MÜKEMMEL TAŞIYICILIK GÖREVİ GÖREREK ETKİLERİNİ MAKSİMUM DÜZEYE ÇIKARIR. BU DURUMDA BİTKİ BESİN ELEMENTİ EKSİKLİĞİNDE KAYNAKLANAN ÇATLAMA FAKTÖRLERİ ETKİSİNİ KAYBEDER

KİRAZ ÇATLAMA PROGRAMI

1-HASADTAN 4-5 HAFTA ÖNCE– SAMAN RENGİ OLUŞTUĞUNDA

1-GREEN MIRACLE                                  :200 cc/ 100 lt su
KALSİYUM + BOR                                     200 gr
MAGIC WATER                                         150  cc
GA3                                                               :50 ppm
2- İlk uygulamadan 15 gün sonra    
GREEN MIRACLE :                                         300 cc/  100 lt su-
GA3 :                                                                 25 ppm
KALSİYUM  + BOR                                         :200  gr
MAGNEZYUM-POTASYUM UYGULAMASI
AMİNO ASİT-                                                    1 50 g

İZ ELEMENT                                                    :100 cc

3- 2 nci uygulamadan  15 gün sonra
-GREEN MIRACLE.                                  300 cc/ 100 lt su-
KALSİYUM + BOR                                 200 gr
NOT :UYGULAMALARDA YAĞMUR FAKTÖRÜ DİKKATE ALINMALIDIR :YAĞMURDAN ÖNCE MUTLAKA GREEN MIRACLE KULLANILMALIDIR

kalsiyum uygulamalarında kalsiyum kaynağı ve ürün kalitesi önemlidir.

0111

İbrahim ŞUHADAR / kiraz üreticisi

Isparta – Atabey

“3 yıldır Konserve Mikrobiyal Ltd. nin kiraz programını takip ediyorum.Beldemizde bu sene dolu zarar oldu.Diğer üreticiler çok zarar görürken ben mükemmel kiraz yetiştirdim.Her kiraz üreticisine tavsiye ederim.”

İNCİRLERDE ÇATLAMALARIN ENGELLENMESİ

İNCİR çatlmaları incirlerde büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır .Özellikle meyve agız kısmında oluşmaktadır.
 BESLEME PROĞRAMLARI ÇOK ÖNEMLİDİR ÇATLAMALARIN ENGELLENMESİ İÇİN ŞU HUSUSLARA DİKKAT ETMEK GEREKİR
1-İNCİR KABUK ELASTİKİYETİNİN ARTIRILMASI
2-POTASYUM / KALSİYUM ORANININ YÜKSEK OLMAMASI
3- POTASYUM/KALSİYUM +MAGNEZYUM ORANININ YÜKSEK OLMAMASI

İNCİR ÇATLAMA PROĞRAMI

1- MEYVE BÜYÜME BAŞLANGICI 
GREEN MIRACLE :                            200 cc/ 100 lt
MACIG Ca+ Mg + POTASYUM :200 gr: incir için çok uygun bir besin elementidir
2-MEYVE BÜYÜME DÖNEMİ :AŞIRI SICAKLARIN BAŞLANGICINDA- güneş yakınlığından koruma sağlar
GREEN MIRACLE :                                 350 cc/ 100 lt
KALSİYUM+ BOR                                 200 gr
AMİNO ASİT                                              100 cc
3-HASATTAN 1 AY ÖNCE 
GREEN MIRACLE :200 cc/ 100 lt
MAGIC  WATER   150 cc/ 100lt  
Ca + Mg : 200 gr

DOMATES ÇATLAMA PROGRAMI

MEYVE DÖNEMİ -1

GREEN MIRACLE :                               300 cc/ 100 lt
KALSİYUM + BOR                                  200gr
AMİNO ASİT:                                   100 gr

MEYVE DÖNEMİ -2

GREEN MIRACLE :                               300 cc/ 100 lt
MAGIC Ca + Mg + K                            :200 gr
AMİNO ASİT:                                         100 gr

 GREEN MIRACLE İLE MEYVELERİNİZ ÇATLAMASIN EMEKLERİNİZ BOŞA GİTMESİNi