HASAT SONU ÜRÜN KORUMASI

MÜKEMMEL ÜRETMEK YETMEZ ;ÜRETİLEN TARIM ÜRÜNLERİNİN TÜKETİCİLERİN SOFRASINA  MÜKEMMEL ŞEKİLDE ULAŞMASI ÖNEMLİDİR

Hasatla başlayan ve nihai tüketiciye ulaşıncaya kadarki süreçte yapılan çok önemli hatalar

ürün türüne göre değişmekle birlikte hasattan sonra %30’lara varan kayıplar meydana gelebilmektedir.

Hasat sonrası ürünlerde görülen hastalık ve bozulmaların büyük kısmını fungus ve bakteri ve küf ler oluşturmaktadır. Bunlar meyve ve sebzelerde önemli zararlar yapan, kaliteyi düşüren ve genellikle raf ömrünü bitiren hastalık etmenleridir

BURADA İKİ ÖNEMLİ KONU ORTAYA ÇIKMAKTADIR

1-Hasat edilen ürünün en uygun koşularda depolanması ve muhafazası

2-Tüketiciye ulaşıncaya kadar tazelik ve kalitesinin korunması

TARIM ÜRÜNLERİNİN MUHAFAZASI ESNASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR

1-mantar, fungus ,aflatoksin  gibi etmenlerin etkisiyle tarım ürünleri bozulmakta ve büyük ekonomik kayıplar oluşmaktadır

2-Zararlı etmenlere karşı kullanılan kimyasallar yüzünden toksik, istenmeyen kalıntı sorunları sonucunda ciddi problemler yaşanmaktadır

3-Depolama ve muhafaza esnasında uygun olmayan koşullar sebebiyle zararlar oluşmaktadır

4-Depodan çıkarılan tarım ürünleri tüketiciye ulaşıncaya kadar taşıma ve raf esnasında kalite ve tazeliğini kaybetmekte ve bozularak ekonomik zararlar oluşmaktadır

Taze Meyve ve Sebzelerde Kalite Kayıpları nedenleri

 

1. Su kaybı
Hasat sonrası üründe su kaybı öncelikle çevre buhar basıncının düşüklüğüne bağlıdır. Ancak diğer faktörler de su kaybını etkiler. Yaprak sebzeler gibi yüzey alanı geniş olan sebzelerde su kaybı yuvarlak yapılı meyve ve sebzelerden daha fazladır. Bütün meyve ve sebzelerde su kaybı yukarıda da belirtildiği gibi etilen sentezini stimule eder.

2-. Fungal ve bakteriyal patojenler
Taze meyve ve sebzelerin hasat sonrası bozulmalarında funguslar önemli bir rol oynarlar. Meyveler oldukça asit ürünler olduklarından bakteriyal gelişme için pek uygun olmayan ortamlardır. Patojenlerin büyük bir kısmı ise fiziksel olarak yaralanmış meyve-sebze dokusundan meyve etine ulaşmaktadırlar. Örneğin mavi ve yeşil küf olarak bilinen Penicillum türleri yaralı meyve ve sebze dokusunda gelişen klasik yara patojenleridir. Sağlıklı taze dokuların büyük bir kısmı potansiyel patojenlere karşı dirençlidir. Meyve kabuğunun fiziksel bariyeri ve kabuk ve meyve etinde bulunan bazı antimikrobiyal maddeler de doğal koruyuculardır .

TARIM ÜRÜNLERİNİN BOZULMASINI VE KALİTESİNİ KAYBETMEMESİ İÇİN MÜKEMMEL ÇÖZÜMLER

1-TÜM HASTALIK ETMENLERİNİN YOK EDİLMESİ

2-RAF ÖMÜRLERİNİN ARTIRILMASI

TARIM ÜRÜNLERİNİN  İŞLEMESİ ESNASINDA ALINACAK ÖNLEMLER

ÖNCE PAKETLEME VE İŞLEME TESİSİ VE EKİPMANLARI DEZKON İLE DEZENFEKTE EDİLMELİDİR

Bakteri, Virüs, Küf ve Mantarlara %100 etkili olan yeni nesil polimer yapılı ekolojik dezenfektan

DEZ KON  334 den fazla  tür Bakteri, virüs, küf ve mantarlar üzerinde test edilip uygulanmıştır.

 AVRUPA BİRLİĞİ BİOSİT DİREKTİFİ KAPSAMINDA ONAYLANMIŞTIR

98/8/EC No:1896/2000

CAS Nr:374572-91-5

CAS Nr:57028-96-3

DEZKON Zehirli kimyasallar içermeden güvenli dezenfeksiyon

DEZKON® kullanımı meyve ve sebzelerdeki  mikroorganizmaların  yok edilmesini sağlamaktadır.

Yeni katyonik polimer yapılı aktif içerik içeren  DEZKON  %99.99 biyolojik parçalanabilir özellikte olup çevre dostudur. Zararlı kimyasallar içermez.DEZ KON®  ; Vegetatif bakteri ve bazı bakteri sporları dahil olmak üzere küf,  Dezenfeksiyon uygulamalarında kullanılmakta olan tüm kimyasal ürünlerden çok daha fazla etkin olmasının yanında, zehirli atık bırakmayan ve çevreyi kirletmeyen nitelikleri ile üstün özellikler taşımaktadır.

DEZKONUN TARIMSAL İŞLETMELERDEKİ ENGEL OLDUĞU BAZI FUNGAL VE BAKTERİYAL ETMENLERİ

1-TURUNÇGİLLER 

Penicillium sp,  

Turunçgillerde depo çürüklükleri, Yeşil küf çürüklüğü (PeniciLliıtm digıtatum (Pers.) Sacc. ve Mavi küf çürüklüğü (Penicillium italicum Wehmer) tarafından meydana gelir.

Depo çürüklükleri, turunçgil yetiştirilen tüm bölgelerimizde, hemen her bahçede ve depolarda görülmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DEZKON                            DEZKON

                                                                                                                                      UYGULANMAYAN             UYGULANAN

İŞLEME TESİSLERİNDE YIKAMA SUYUNA KATILACAK DEZKON İLE PENİCİLLİUM SORUNUNA ÇÖZÜM GETİRİLİR.

2-MEYVELERDE

Botrytis cinerea, Penicillium sp ,Cladosporium sp,Aspegillus

Botrytis sp, Alternaria sp, Phytophtora sp, Fusarium sp

Meyve depolaması sırasındaki kayıplar ekonomimize büyük zararlar vermektedir.Gerek hasat öncesi gerekse hasat sonu kullanılacak DEZKON ile tarım ürünleri en mükemmel şekilde tüketiciye ulaştırılır.

DEZKON İLE ELMA DEPO HASTALIKLARI ÇÖZÜMÜ

ELMA depolanması sırasında en büyük sorun Botrytis cinerea DEZKON kullanımı ile minimize edilir

1-üste dezkon kullanılmayan elmalarda Botrytis cinerea üremesi

2-alt tarafta dezkon kullanılan numunedeki Botrytis cinerea kontrolü (siyah noktalar meyve içi kontrol noktalarıdır)

KİRAZ İŞLEMESİ SIRASINDA KULLANILACAK DEZKON İLE KAVRENGİ ÇÜRÜKLÜK -Monilinia fructicola SORUN OLMAKTAN ÇIKAR.

ÜZÜMSÜ MEYVELERDE DEPOLAMA SIRASINDA OLUŞACAK Botrytis cinerea SORUNU DEZKON İLE ÇÖZÜLÜR

 

3-SEBZELERDE

Fusarium sp,Botrytis sp,

Rhizoctonia ,Pseudomona sp, Erwinia sp

 

4- KURU TARIM ÜRÜNLERİ MANTAR HASTALIKLARI

Mantarlar  çoğunlukla en önemli gıda maddelerinde ve ihraç ürünlerimizde zarar meydana getirmektedir. Bunlar;

-Fındık,

-Yer fıstığı, Antep fıstığı,

-Kuru incir, kuru üzüm ve kuru kaysı,

-Kırmızı biber,pul biber, kara biber;

-Süt ve peynir,

-Çay’da görülmektedir.

Aflatoksin:

Aspergillus flavus ve

Aspergillus parasiticus bilimsel adlı, mikroskobik, fındıkta parazit olarak yaşayan,çürüklük meydana getiren mantarların çıkardığı toksin veya zehirli maddelerdir. Sadece fındıkta değil bütün çerezlik gıdalarda ve ekmek ile undan mamul gıda   maddelerinde bulunur, rutubetli ortamlardaki gıda maddelerinin üzerinde beyaz küf şeklindeki yapılar meydana getirirler.

 KURU  İNCİRDE AFLATOKSİN DERDİNE SON:  DEZKON

Ülkemizde yetiştirilen ve ihraç edilen KURU İNCİRlerde en önemli problemi AFLATOKSİN OLUŞTURMAKTADIR  .

Son yıllarda yaşamımızı önemli derecede etkilediği için sıklıkla sözü edilen aflatoksin, günlük yaşantımızda her yerde karşılaştığımız küflerden bazılarının ,ürettikleri birçok kimyasal maddelerden biridir. Bu kimyasal maddeler arasında bazıları insanlarda ve hayvanlarda hastalığa neden olduğu için bir tür zehir özelliği taşımaktadır ve aflatoksin de bunlardan biridir.  

KURUTMA ESNASINDA KULLANILACAK DEZKON AFLATOKSİN ÜREMESİNİ ENGELLER


ANTEP FISTIĞINDA VE FINDIKTA

AFLATOKSİN VE ASPERGİLLUS SORUNUNA ÇÖZÜM :  DEZKON

 

Aflatoksin: Aspergillus flavus ve Aspergillus parasiticus bilimsel adlı,

mikroskobik, fındıkta parazit olarak yaşayan,çürüklük meydana getiren

mantarların çıkardığı toksin veya zehirli maddelerdir.

                                                            aspergillus ile bulaşık petri      Dezkon uygulanmış petri

KIRMIZI BİBERDE AFLATOKSİN SORUNUNA SON

 

Ülkemizde kırmızı biberde AF oluşumu son 10-12yıldır ihraç edilen biberlerin Avrupa ülkelerinden geri gönderilmesi ile dikkati çekmiştir . Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine göre baharatlarda bulunmasına izin verilen AFB1 miktarı 5 ppb’dir

Türkiye’de, tüketime sunulan kırmızı biberlerin % 46 sında  5 ppm den fazla  AFB1  belirlemişlerdir.

KURUTMA ESNASINDA UYGULANACAK DEZKON İLE AFLATOKSİN SORUN OLMAKTAN ÇIKAR

 

TARIMSAL ÜRETİMDE  DEPODAN ÇIKARILAN ÜRÜNLERİN HASAT SONU TAZELİĞİN KORUNMASI

Meyve ve sebzelerin canlılığının en önemli belirtilerinden bir diğeri de, terlemedir. Terleme, ürünün depolama ve taşıma  sırasında devamlı olarak su kaybetmesidir. Meyve ve sebzeler ortalama olarak %75-95 arasında su içerirler. Depolama sırasında bu suyun bir kısmı terleme ile kaybolur. Terleme sonucu su kaybı ile meyve ve sebzeler pörsür-buruşur ve böylece görünüşe ait kalite kaybı belirir. Genel bir ilke olarak, meyvelerin yaklaşık %4-6, sebzelerin %3-5 oranında su kaybetmeleri onların buruşup pörsümelerine neden olmaktadır

YIKAMA SUYUNA KATILACAK GREEN MIRACLE İLE OLUŞACAK MUMSU TABAKA MEYVE VE SEBZELERİN TAZELİĞİNİ KORUR, BİTKİ ORANSAL SU İÇERİĞİ -RWC KORUNARAK PÖRSÜME VE SOLMALARIN ÖNÜNE KESİLİR

KİRAZ YIKAMA SUYUNA KATILAN GREEN  MIRACLE İLE  SATIŞA SEVK EDİLEN KİRAZLARDA OLUŞAN SAP KURUMASI ve KİRAZLARIN TAZELİĞİNİN KAYBOLMASI ENGELLENİR

Bk :green mıracle raf ömrünün artırılması

 

Comments are closed.