NEMATOD MÜCADELESİ

Toprak Kökenli Mantar Hastalıkları ve Nematodlara Karşı Etkili

KALINTISIZ MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü ile Mücadele:

(Phythium spp.Rhizoctonia spp.,Fusarium spp.,Alternaria spp.,  Sclerotinia spp.)

1-Fide ve fidanlar mutlaka Symbion- Vam Mikoriza ile enfekte edilmelidir

2-Azotlu gübre olarak mutlaka Kalsiyum Siyanamid (CaCN2)  gübreleme programına ilave edilmelidir

3-Üretim sahası mutlaka DEZ KON BİYOSİDAL ÜRÜN ile STERİLİZE edilmelidir.

 

NEMATOD MÜCADELESİnema

MAGIC WATER ile 2 uygulama halinde nematod mücadelesinde önemli başarı sağlanır.

SYMBİON VAM ile enfekte edilmiş bitkiler çok yoğun nematod saldırısına maruz kalsalar bile SYMBİON VAM ın kendi kökleri olan Hifleri ile yaşamına devam edebilirler.

Çok yoğun hallerde üretimden önce SAPO- KON ile toprak yıkanmalıdır

ÜRETİM AŞAMASI

1-DAMLAMADAN

PROKON: 1.5 lt / dekar + MİL-KON: 1.5 lt / dekar  karıştırılacak

7 gün sonra DAMLAMADAN

1-MAGIC WATER: 2 lt / dekar

2- Bu uygulamadan  10 -15 gün sonra  MAGIC WATER  ile ikinci uygulama  yapılmalıdır.

BU MÜCADELE İLE TOPRAK KÖKENLİ HASTALIKLAR VE NEMATOD MÜCADELESİ AYNI ANDA YAPILMIŞ OLUR.