MAGIC WATER – BİTKİ REGÜLATÖRÜ

TARIMSAL ÜRETİMDE MUCİZE ÜRÜN

MAGIC WATER

magic water

Magic Water Tarımsal üretimde karşılaşılan sorunların büyük bir bölümüne çözümler sunmak amacıyla geliştirilmiş harika bir üründür.

İçeriği                            %

1-Organik Madde            35

1-Organik karbon:          15

2-Toplam N                     3

3-Suda çözünür K2O:         5

4-Bitkisel Ekstrat              6

5-Bakteriyel kombinasyon 2 x 105 kob/ ml

MAGIC WATER 3 FARKLI ETKİLİ MADDE GRUBUNDAN OLUŞMUŞTUR

  • BAKTERİYEL KOMBİNASYON

Magıc water başta Bacillus spp olmak üzere birçok  faydalı bakteri kombinasyonu içerir. Bu farklı bakteriler birçok  zararlı insect grubunu kontrol altına alabilmektedir.

2-BİTKİSEL EKSTRAT

Magıc water başta Saponın grubu olmak üzere çeşitli bitkisel ekstratlar içerir.Bu ekstratlar zararlı Mantar, Fungus ve hastalık etmeninin kontrol altına alınmasında önemli rol oynar.Özellikle nematod sorunlarının çözümünde çok önemli katkılar sağlar.

3-BESLEME GRUBU

Magıc water temel  elementler olmak üzere bitki beslemesinde önemli rol oynayan bir çok iz element ve başta B komplex vitaminleri olmak üzere vitaminler ,Enzimler ve Amino asitler içermektedir

Magic-Water üretim sürecinde 4 farklı etkiye sahiptir

1-BİTKİ STRES REGÜLÂTÖRÜ ETKİSİ

Magic Water başta tarımsal üretim esnasında karşılaşılan ekstrem sıcaklar ve aşırı soğuklar, donlar gibi iklimsel stres faktörleri olmak üzere besleme eksiklikleri, hastalık, zararlı ve benzeri olumsuzluklardan oluşan bitki stres faktörlerinin zararlarını minimize eder.

Çiçeklenme, meyve tutumu, ürün kalitesi ve verim gibi parametrelerde olumlu rol oynar. Özellikle erken hasat konusunda yapılan çalışmalarda ürün hasatında 7-15 gün erkencilik sağladığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.2-2-2-NEMATİSİT ETKİSİ

Magic water çok etkili bir Nematisit etkisi gösterir. Kimyasal ilaçların çözümsüz kaldığı birçok vakada çok önemli çözümler sunduğu yapılan çalışmalarda tespit edilmiştir.Nematisit etkisi, urlanmada azalma, bitki gelişiminde iyileşme şeklinde kendini gösterir

3-İNSEKTİSİT ETKİSİ

Magic water başta Kırmızı örümcek olmak üzere beyazsinek, akdeniz meyve sineği ve tuta absoluta olmak üzere birçok zararlıya karşı insektisit etkisi gösterir.

Etki mekanızması

1-Kontak etkilidir. Özellikle çok ince partiküller halinde, çok iyi bir şekilde hedef üzerine spreylendiğinde

maksimum etki sağlar

2-Repellent (uzaklaştırıcı) etkisi-ERGİN

3-Antifeedant -Beslenme engelleyici etkisi-LARVA

4-FUNGUSİT ETKİSİ

Magic Water birçok bakteriyel ve fungal hastalıkların tedavisinde pozitif rol oynar. Özellikle Verticillium, fusarium, külleme, bakteriyel solgunluk ve pas hastalıklarıyla mücadelede önemli etkileri görülmektedir.

Magic Water kullanımında maksimum verim almanın yöntemi

Magic Water kullanımında dikkat edilecek en önemli konu kullanım esnasındaki karıştırma süresi ve yöntemidir.

1-Mutlaka Ön Karışım yapınızmw

İlaçlama suyunun 1/4 üne kullanacağınız miktarı atıp 10 dk karıştırınız

Daha sonra geri kalan 3/4 suyu hazırlanan ön karışıma ilave edip 5 dk daha karıştırıp ilaçlamaya  geçiniz. İlaçlama esnasında karışıma devam ediniz.

2-İlaçlama esnasında mümkün olan en küçük partiküller halinde atınız Magic Water den maksimum verim almak için mutlaka ince zerreler halinde kullanıp tüm bitki yüzeyini iyice yıkayınız.