KESİMHANE VE İŞLETME HİJENİ

KESİMHANELERDE HİJENİN ÖNEMİ

Kesimhane merkezilestirici bir etkiye sahiptir. Çok sayıda kümesten, farklı ekolojik
ortamlardan gelen canlı hayvanlar burada bulusur, kesimleri yapıldıktan sonra ürün olarak
yine çok farklı yerlere dagılır. Bu merkezilestirici etkinin anlamı sudur: Gıda güveligi
problemleri burada kontrol altına da alınabilir, kontrolden de çıkabilir. Bu, kesimhane
operasyonlarının kalitesine ve güncelligine baglıdır.
Kesimhane ile ilgili bir diger konu, bu kesim islemlerinin dogasında çapraz
kontaminasyon olmasıdır. Bu nedenle, mikrobiyolojik risk bazen kesimhaneden artarak çıkar.
Arastırmalar gelen canlı hayvanların %3-4 Salmonella pozitif iken, kesimden sonra bu oranın
%20-35 oldugunu ortaya koymustur. Çapraz kontaminasyon tamamen önlenemez ancak
asgari düzeyde tutulabilir.

AKAVET İLE  

•Mezbahalarda  ve kesimhanelerde güvenilir hijyeni oluşturmada
• Kırmızı et işleme ve üretim alanlarında güvenle tercih edilebilir.

Comments are closed.