Halk Sağlığı

dezkon logo

Oda ve yüzeylerin dekontaminasyonu ve dezenfeksiyonu için
yeni antimikrobiyal polimerik dezenfektan.
Bakteri, mantar, spor, virüs ve kötü kokuları yok eder.

Giriş

• Günümüz enfeksiyonları ilaçlara ve dezenfektanlara direnç göstermektedir.
• Her yıl bir çok kişi enfekte ve çoklu dirençli patojenlerin (örn. MRSA, MRSE, VRE vb.)
sonucu olarak ölmektedir.
• Özel hastane ve sağlık hizmetleri ortamlarında, antiseptik ve dezenfektanlar, hastane
enfeksiyonlarının enfeksiyon kontrolü ve önlenmesi için gerekli araçlardır.
• Polimerik guanidin Akafog Dezkon® benzersiz güçlü etkinlik-güvenlik profili
ile dezenfektanların katyonik ailesinin yeni bir üyesidir.
• Akafog Dezkon®, dirence neden olmadan (patojenik ve ilaca dayanıklı)
mikroorganizmalarda geniş bir yelpazede etkindir.
• Birçok dezenfektan ürün toksik etkileri ile vücudumuza ve çevreye zarar verir.
• Akafog Dezkon®, geleneksel biyositler ve antibiyotiklerden daha iyi tolere edilmektedir.
• Akafog Dezkon®, sürdürülebilir bir çevre dostu biosittir.
• Gelecek, sürdürülebilir çevre dostu biyosid ürünlerinde yatıyor.

İdeal Bir Dezenfektanın Özellikleri

ad1

1. Antimikrobiyal spektrumunun geniş olması
2. Öldürücü etkisinin hızla ortaya çıkması
3. Kullanıcı veya hastaya toksik etkisinin olmaması
4. Alet ve yüzeylere (epoksi, pvc, kumaş, tahta, kauçuk, plastik, v.b.) korozif etkisinin
olmaması
5. Kullanılan yüzeylerde antimikrobiyal bir tabaka oluşturarak kalıcı etki göstermesi
6. Kullanımının kolay olması
7. Kokusuz olması veya rahatsız edici kokusunun olmaması
8. Ekonomik olması
9. Suda çözünebilir olması
10. Konsantre ve dilüe formunun ışık, ısı ve diğer çevresel faktörlerin varlığında bile stabil
kalabilmesi
11. Doğal çevreye zarar vermemesi, biyolojik yıkımının kolay olması.

Akafog Dezkon® Başlıca avantajları:

ad2

 

• Yeni molekül

• Biyosidal aktivite

• Geniş Etki spektrumu: Bakteri, Mantar,
spor, virüs
• Etki mekanizması nedeni ile direnç
gelişimi görülmez
• Uzun ömürlü, sürdürülebilir etkinlik
• Düşük toksisite profili gösterir
• Çevre dostu

Etken Madde
• Akafog Dezkon® (Yeni Nesil Polymer yapılı guanidin)
• Renksiz, kokusuz, berrak sıvı görünümündedir. pH değeri 6-8’dir.
• Poli-(hegzametilen-guadinium-klorid) [CAS No:374572-91-5] – 0, 54 gr / 100 gr
• Poly-[(2-(2-etoksi)-etoksietil)-guanidinyum klorid] [CAS No: 57028-96-3] – 0, 18 gr / 100
gr ve su.

Akafog Dezkon® ve Özellikleriad3

Tüm ortamların yer, yüzey ve hava dezenfeksiyonunda halk sağlığı için yeni, çevreye saygılı,
biyosidal bir dezenfektan.
• Akafog Dezkon®, dezenfeksiyon uygulama teknolojisinde yeni yaklaşımlar sağlayan,
son derece yenilikçi bir molekül olarak görülmektedir.
• Akafog Dezkon® uzun süreli antimikrobiyal etkiye sahip, katyonik polimer yapılı yeni
nesil bir dezenfektandır.
• Akafog Dezkon® 6-8 pH’da etkindir, 200 oC’lik sıcaklığa ve ultraviloye dayanıklık
gösterir.
• Akafog Dezkon® polimerik özelliğinden dolayı yüzyılın molekülü olarak görülebilir.
• Özellikle daha az toksisiteye sahip bir etki mekanizması vardır.
• Göz, deri ve mukoza hücreleri için tahriş edici özelliği yoktur, aktif madde polimerik yapılı
olduğundan gelişmiş canlı hücrelerine yerleşmez ve zarar vermez.
• OECD’ye göre insan ve hayvanlar için zararsızdır.
• Çevre ile uyumludur.
• Yanıcı ya da patlayıcı özelliği yoktur.
• Aşındırıcı ve paslandırıcı değildir.
• Profesyonel ekipler tarafından özel bir uygulama ile uygulanır.
• Doğada kolayca parçalanabilir bileşenlere sahip guanidin bazlı katyonik bir polimerdir.
• Renksiz ve kokusuzdur, suda yüksek çözünürlüğe sahiptir.
• Katyonik aktif madde yüzeyde uzun süreli etki gösterir.
• Farklı uygulamalarda %0,1-0,2-0,4 ve 0,5 konsantrasyonlarda, 5 dakika da etkisini
göstermeye başlar.
• Etkinliği ve süresinin ölçüm metodları; EN 13727, EN 1276, EN 14119, DGHM, ISO 846
• Biyosidal etkili bir ürün olarak geliştirilen Akafog Dezkon®, tüm zararlı
mikroorganizma türlerinde oldukça etkilidir.
• Yüksek direnç gösteren hastane patojenleri üzerinde, dirence sebep olmadan %100 etki

Akafog Dezkon® Ana Etki Mekanizması

• Akafog Dezkon® aktif maddeleri pozitif yüklü katyonik polimerlerdir ve spesifik
olmayan biyosidal etki mekanizmasına sahiptir.
• Biyosidal modern bir dezenfektan ürün olan Akafog Dezkon®guanidin bazlı katyonik bir
polimerdir. Pozitif yüklü polimerler, negatif yüklü hücre duvarına kenetlenir. Hücre yapımının
anahtarı olan hücre duvarı ve zarı bu olay neticesinde nötrleşir ve mikroorganizma
hücresi bozulur, yani (Lyse: parçalanma) gerçekleşir.

ad4

• Akafog Dezkon® ürününün molekül büyüklüğü sebebi ile etki maddesi insan cildine ve
mukozasına giremez, bu tüm yüksek canlı ve memeliler için geçerlidir.
• Soğuk Foglama (Kuru Buhar) sayesinde zararlı nem oluşmaz. Bu nedenle ortamda
bulunan hassas cihazlar ve elektronik aletler zarar görmez.

ad5

Etkisi
• Bakterisid, fungusid, sporosid ve bazı virüslere %100 etkilidir.

Etki süresi
• 0, 5 , 0, 2 ve 0, 1, konsantrasyonlarda 5 dakika sürede %100 etkilidir.

Etkinliği ve süresinin ölçüm metodları
• EN 13727, EN 1276, EN 14119, DGHM, ISO 846
• Suda çözünen, çevreye zararsız, düşük konsantrasyonlarda OECD ölçülerine göre insan
ve hayvanlara zararsızdır.

Akafog Dezkon® Etkinliği
Soğuk Sisleme Teknolojisinin Avantajları:

ad6

• Min. aktif madde kullanımı ile etkin
• Yüksek etkili
• Çok az su kullanımı
• Özel geliştirilmiş soğuk sisleme makinaları ile damla çapı (<12μ)’dan küçük soğuk buhar
püskürtülür. Nem ve korozyona sebep olan etkenler ortadan kaldırılmış olur.
• Etkin madde yüzeylerden buharlaşmaz.
• Sisleme sonrası aktif bileşen, polimer yapısı sayesinde yüzeylerde bütünlük gösterir.
• Duvar, tavan, zemin ve diğer yüzeylerde; antimikrobiyal etkili, kalıcı ince bir filim tabaka
oluşturur.
• Önleyici, koruyucu ve sürdürülebilir özelliği vardır.

Akafog Dezkon®’un önemli mikroorganizmalar

üzerindeki etkisi;

Akafog Dezkon® ile seçilen, antibiyotik ve antimikrobiyal ajanların etkinliği
karşılaştırıldı.

d7

a. Includes Klebsiellapneumoniae, Klebsiellaoxytoca
b. Includes Enterobacteraerogenes, Enterobacter cloacae
c. Includes Proteus mirabilis, Proteus vulgaris
d. Includes Salmonella enteritidis, Salmonella
typhimuriumh
e. Includes Shigellasonnei, Shigellaflexneri
f. Includes Acinetobacterbaumannii, Acinetobacterlwoffii
g. Includes Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei,
h. Includes Aspergillusniger, Aspergillusflavus, Aspergillus

Toksikolojik Araştırmalar;ad8

• Akafog Dezkon® , düşük zehirlilik özelliği toksikolojik hayvan deneylerinde ortaya
konulmuştur.
• Tavşanlarda yapılan akut dermal tahriş/aşınma araştırmalarında Akafog Dezkon®’un hiçbir
genel toksik etkisine rastlanmamıştır ve derinin maruz kalan tüm bölgeleri araştırma
boyunca normal gözlemlenmiştir.
• Farelerde yapılan akut oral zehirlenme ve akut deri zehirlenmesi çalışmalarında LD50,
2000mg/kg vücut ağırlığından küçük olmak üzere Akafog Dezkon®’un ortalama öldürücü

Biyosidal Akafog Dezkon® Toksisite

Çalışmalar
• Acute Oral Toxicity, LD 50 sıçan,
OECD423
• Acute Dermal Irritation/Corrosion,
LD 50 rats, OECD 402
• Acute Skin Sensitisation, tavsanlar,
OECD 404
• Acute Eye Irritation/Corrosion, rabbits,
OECD 405
• Dermal sensitization, OECD 406
• Bacterial Reverse Mutation Assay,
AMES Test, OECD 471

Sonuçlar
• Yutulduğunda toksik değildir.
• Toksik etkisi yoktur.
• Tahriş edici ve korozif değildir.
• Gözde tahriş edici değildir.
• Ciltte hassasiyet oluşturmaz.
• Mutajenik değil.

Akafog Dezkon®’un Uygulama Yöntemiad9

• Ortam ve yüzey dezenfeksiyonu için ürün, özel bir
yöntem uygulanır. Ayrıca spreyleme ve püskürtme
ile de uygulama yapılabilir.
• Özel geliştirilmiş cihazlar ile soğuk sisleme
yapılmaktadır.
• Bu sayede dezenfeksiyonu yapılan ortamın
ve yüzeylerin tümüne etki ederek en ulaşılmaz
noktalara kadar ulaşır.
• Etki yüzeyinde kalıcı bir film tabaka oluşturur bu
kalıcı tabaka yüzeyde uzun süre dezenfeksiyonu
sağlar.
Çok az konsantrasyona rağmen yüksek etki;
• Ortam dezenfeksiyonunda aktif madde aerosol olarak uygulandığından zor ulaşılan
boşluklara dahi aktif madde taşınımı sağlanır.
• Molekül büyüklüğü <12μ‘luk püskürtme sağlayan özel disk sayesinde çözeltinin hızlı
buharlaşması sağlanır.
• Bu özel yöntem ile havada asılı bulunan zararlı mikroorganizmalar ve kötü koku molekülleri
bloke edilir.
• Kuru buhar sayesinde nem oluşmaz.(elektronik cihazlar, tıbbi alet ve ekipmanlar işlem
sırasında odada kalır.)

Akafog Dezkon® Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi

ad10

Validation of Akafog Dezkon® Medical University Hospital Vienna

ad11

  Klinik Ortamı:Sislemenin Etkisi                                         Yaşam Alanı:Depo Etkisi

 

ad12

Uzun süreli odadekontaminasyonu; Havakirliliği izlenen Akafog Dezkon®ile sisleme öncesive sonrası (8Ay)
mikroorganizmaların miktarı Akafog Dezkon® ile sislemeden sonra% 95 oranında azalmıştır.

 

 

Department of Internal Medicine I, Division of Infectious Diseases and Chemotherapy, Medical University of
Vienna, WähringerGürtel 18-20, 1090 Vienna, Prof. Dr. Georgopoulos, A. (2003): Akafog in der
Raumdekontamination, Validation Report, 5pp. Kratzer C. et al, Antimicrob Agents Chemother. 2007 (9)
3437-3439.

Akafog Dezkon®’un farklı yüzeylerdeki uygun dezenfeksiyonu;

 

Örnek1: Zürich, İsviçre Üniversitesi ad13
Hastanesi.Son Akafog Dezkon® ile
yangın kurbanları için ayrılmış ve
kirlenmiş bir kapalı alanda sisleme
yapıldı.

 

 

 

 

 

Akafog Dezkon® ile sisleme
sonrası herhangi bir
mikroorganizma artık örnek
plakalarda tespit edilemedi.
Birim hemen tedavi sonrasında

 

 

 

Sağlık Sektörü

Hastaneler ve poliklinikler gibi sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde;
• Hasta odaları ve ameliyathaneler gibi yoğun koruma altında olması gereken alanlar, sağlık
ocakları, doğumevleri
• Tıbbi cihaz ve aletlerin dezenfeksiyonu
• Sağlık personelinin el dezenfeksiyonu
• Ambulansların dezenfeksiyonu

ad14

Akafog Dezkon® ambulanslarda tüm alet ve ekipmanların yüzeyine etki eder ve hijyen sağlar, özel
yöntem sayesinde hijyensiz yüzey kalmaz.

Halk Sağlığı

Yoğun insan akışının olduğu ortamların bakteri, küf, mantar ve virüslere karşı dezenfeksiyonu
ile bu ortamların kötü kokulardan arındırılması (sigara dumanı, hayvan kokuları vs.);
• Eğitim ve Öğretim Yerleri: Okullar, kreşler, anaokulları, dershaneler, üniversiteler,
• Spor merkezleri, havuzlar,
• Kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara ait arşivler, yemekhaneler, kütüphaneler, fabrikalar,
tarım depoları,
• Restoranlar ve mutfakları, yiyecek depo alanları,
• Gösteri merkezleri; sinema, tiyatro, konser salonları,
• Trenler, metrolar, tamvaylar, uçaklar, yolcu gemileri, deniz taşımacılığı araçları, özel yatlar,
seyahat otobüsleri, belediye otobüsleri, metrobüsler, özel araçlar.

ad15

Yoğun insan akışının olduğu her ortamda mikroorganizma yoğunluğu oldukça fazladır.

Comments are closed.