DORMANCİ CONTROL-ERKENCİLİK AJANI

DORMANCİ CONTROL – ERKENCİLİK AJANI 

 DORMANCI

*DORMANCİ CONTROL Katalaz enzimini inhibe ederek meyvelerde soğuklanma ihtiyacını karşılayan ve zararlı kimyasal içermeyen bir üründür.

 *Başta bağlar olmak üzere yaprağını döken tüm meyve ağaçları için dinlenmeyi keserek gözlerde uyanmayı teşfik eder.

 *DORMANCİ CONTROL aynı görevi gören Cyanamide türevleri kimyasallar gibi çevreye ve insan sağlığına zararlı değildir. Deriye,  göze ve solunduğunda zehirlenmelere varan olumsuzluklara sahip olan Cyanamid grubuna karşı insan sağlığına zararlı hiçbir etkisi yoktur.

 *Depolama sıcaklığındaki artışlar 20 C geçtiğinde Cyanamide etkili maddeli ürünlerinde kristalleşme ve bozulmalara neden olur. DORMANCI CONTROL ORGANİK BİR ÜRÜNDÜR. Böyle bir tehlike söz konusu değildir.

 *Çevre dostu bir üründür.

 *Tarım ürünlerinde 5- 10 gün gibi bir erkencilik sağlar.

 *Bağlarda dinlenme süresine son vererek tüm gözlerin uyanmasını sağlar.

 *Sürgün gelişiminde homojenliği sağlar.

 *Salkım sayısındaki artıştan dolayı verimi artırır.

 *Ayrıca DORMANCİ CONTROL ;

– Meyve soğuk direncini artırır.

– Tomurcuk dokularda enzim aktivitesini teşvik ederek erken gelişmeyi sağlar.

EN ÇOK KULLANILDIĞI ÜRÜNLER

1- BAĞLAR

2- KİRAZ, KAYASI, ERİK ŞEFTALİ gibi sert çekirdekliler

3-ELMA, ARMUT gibi yumuşak çekirdekli meyve ağaçları

DORMANCİ CONTROL DENEME SONUÇLARI

ŞAHİT VE CYANAMİDE 50 % AS KIYASLAMASI

GÖZLERDE UYANMA ORANI

DORMANCİ CONTROL KULLANILAN :        % 95.78

CYANAMİDE 50 % AS :                              % 88.24

ŞAHİT NUMUNE-SU :                                     % 68.69

 

DORMANCİ CONTROL UYGULAMASI

 d1

 

 

 

 

 

CYNAMİDE  % 50 AS UYGULAMASI

d2

 

 

 

 

SAHİT NUMUNE – SU UYGULAMASI

d3