CAL KON

 BİTKİLERDE KALSİYUM EKSİKLİĞİNE SON

Dünyadaki kalsiyum ve besin maddelerini bitkide Floem yoluyla  taşıyabilen tek formasyondur.

TEK ÜRÜNLE MAKSİMUM BESLEME ve MÜCADELE

Kalsiyum                               % 18,

Amino acid                           %10

N+P2O5+K2O                     % 15

Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo     % 2

Antiviral maddeler             %4

Enzimler                               % 0,4

 

 

Kalsiyum tüm bitkiler için de en önemli besleme gruplarından biridir.

Bitklilerde dayanıklılık ve hastalık, zararlılarla mücadelede önemi rol oynar.

Bitkilerde hücre duvarı yapısına katılarak bitkilerin dik durmasını sağlar, yatma ve kırılmaları engeller.

 

Ca noksanlığı durumunda orta lameldeki Ca-pektat tuzu miktarı azalır ve bunun sonucu olarak hücre duvarının stabilitesi bozulur ve hücreler parazitik funguslar ve bakterilerin salgıladığı pektolitik enzimlere karşı dayanıksız hale gelir. Bu hastalık yapan enzimler orta lameli ayırarak bitki dokusuna girer ve içine yayılır. Ca bu pektolitik enzimlerin aktivitesini önemli ölçüde azaltır.

 

Bitkilerde floem dokularında çok az miktarda kalsiyum ve besin elementleri bulunur.

Özellikle Kalsiyum inmobil (taşınmayan) bir elementtir. Bitki içerisindeki hareketi pasif mekanizmayla yani suyun hareketi ile olur.  Bitkilerde Transpirasyon olayı sonucunda stomalar açılır ve su ile beraber kalsiyumuda topraktan alınmaya başlanır. Stomalar kapalı ise terleme olmaz ve kalsiyumda taşınamaz. Bunun doğal sonucu olarak aşırı soğuk ve sıcak havalarda bitkilerde Kalsiyum eksikliği, gelişme ve şekil bozuklukları görülür.

 

Cal KON; Dünyada Kalsiyumu fluem ile taşıyabilen tek üründür. Bu özelliğinden dolayı bitkiler tarafından kolayca alınabilir formdadır.

 

Cal KON içerdiği Temel besin elementleri olan Azot, Fosfor ve Potasyum içerir.

Bitkilerin yaşama, üreme, büyüme ve kalite gibi yaşamsal faaliyetleri bu üç elementin varlığına bağlıdır.

Cal KON içerdiği bu üç temel element ile Tarımsal üretimde çok önemli bir rol oynar

 

 

 

 

Bitkilerin gelişmesinde temel taşlar olan Amino Asitler dir Amino Asitler olmadan protein faliyeti durur.dolayısı ile büyüme ve gelişme olamaz,

Bitkilerin verim ve kalite parametrelerinde çok büyük rol oynayan iz elementler ve Enzimler ile

bir bitkinin ihtiyaç duyacağı tüm besin elementlerini ihtiva eder.

 

Cal KON Çeşitli fizyolojik hastalıkların önlenmesinde bitkilere yardımcı olur. Başta domates, biber, karpuz olmak üzere bitkilerde uç kurumaları engeller. Elmalarda; Acı Benek oluşumuna engel olur.

Meyve boyutlarını ve şeker oranını artırarak pazarlama esnasında büyük avantajlar sağlar.

Cal KON   Bitkilerin depolama süresini uzatır ve bitki kalitesini geliştirir. Biyotik ve Abiyotik stres şartlarında bitkilere büyük destek verir. Don, soğuk, sıcaklık, tuzluluk,  çatlama, zararlı ve hastalık gibi istenmeyen koşullarda bitki bünyesini kuvvetlendirir.

Tarımsal ürünlerde metabolizma koşullarını iyileştirir. Foto sentetik kapasiteyi ve bitki kalitesini artırır detoksifikasyon fonksiyonlarını artırarak, bitkilerde izometrik büyümeyi teşvik eder.

İÇERDİĞİ DEOKSİRİBOZ MADDELERLE VİRÜS SALDIRILARINDA VE HASTALIKLARADA BİTKİLERİN KORUNMASINDA OLUMLU ETKİLER SAĞLAR cal KON ANTİVİRAL BİR ÜRÜN GİBİ HAREKET EDER. Bitkilerde hastalıklara karşı hem başlangıçtan önce hem de başlangıçtan sonra büyük terapötik etkiye sahiptir Elma, tütün, domates,  ve salatalık da dahil olmak üzere Tütün Mozaik Virüsü (TMV) ne karşı çok etkili mücadele şekli oluşturur.

Cal KON: Daha iyisi yok.