BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ SEKTÖRÜNDE

ZARARLI MİKROORGANİZMALARA SON VERİYORUZ!!!

Bakteri, mantar,virüs ve sporlar hayvanlarımızın sağlığına zararlıdır, Bu gruplar üretimde büyük ekonomik kayıplar yaratabilirler.

Hayvancılık sektöründe dezenfeksiyon uygulaması, biyogüvenlik zincirinin önemli  halkasıdır. Bir işletme için uygun olan dezenfektanları seçmek ve seçilen dezenfektanı doğru şekilde uygulamak bu konuda başarının püf noktasıdır. Kalite,verimlilik ve ekonomik kazançlar açısından oldukça önemlidir.

•Uzun süreli koruma ve kontrol sağlayan polimer  yapıya sahip akavet işletmelerdeki bulaşıcı hastalıklara ve buna bağlı kayıplara son verir.

Hayvan barınaklarının, kafeslerin dezenfeksiyonunda (yer-yüzey ve hava dezenfeksiyonu) akavet sayesinde uzun süre kontrol altındadır

BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞINDAKİ ÖNEMİ

1-MEME SORUNLARINA VE MASTİTİS DERDİNE SON

Hayvanlarda çok çeşitli meme hastalıkları vardır. Bunlardan biri olan mastitis, süt hayvancılığında en çok rastlanan ve son derece önemli bir meme hastalığıdır. Süt üretimi yapan işletmelerde az veya çok oranda daima karşılaşılan bir problemdir. Mastitis sadece süt verimini azaltmakla kalmayıp, memenin bir veya birkaç lobunun (bölümünün) körleşmesine, hatta tümünün süt veremez hale gelmesiyle hayvanın kasaplık olmasına neden olabildiği gibi bazen de ölümüne sebep olabilir.

Düzenli kullanılan DEZ KON Süt hayvancılığın en büyük problemlerinden biri olan mastitis sorununa çözüm getirmektedir

1-Sağım öncesi ve sonrası meme temizliğinde

2-Ortam dezenfeksiyonunda

3-Alet ekipman ve tank temizliğinde

kullanıldığında mastitis sorun olmaktan çıkar

2–SÜTLER OLUŞACAK  BAKTERİ POPÜLASYONU VE SOMATİK HÜCRE SAYISININ MİNİMİZE EDİLMESİNDE MÜKEMMEL SONUÇ

Kaliteli süt için mililitrede 100 bin adet olması gereken bakteri sayısı Türkiye’de 2.5 milyonu bulmaktadır Bunu en büyük sebeplerinden biride üretimde HİJEN YÖNETİMİ yapılmamasından kaynaklanmaktadır.

Özellikle memede meydana gelecek klinik veya subklinik mastitis vakalarında, bahsedilen hücrelerin çiğ süt içeriğindeki sayılarının arttığı gözlenmektedir. Bu açıdan bakıldığında somatik hücre sayısı ile mastitis arasında yüksek bir ilişki mevcuttur.
. Çiğ sütün mililitresindeki vücut hücresi sayısının 200 bin adet ve altında olması halinde süt veriminde bir kayıp olmamaktadır ve bu tür çiğ sütler kaliteli süt olarak tanımlanmaktadır. Çiğ sütün mililitresinde vücut hücresi sayısının 400 bin adet civarında olması halinde, inek başına günlük süt üretiminde 1,2 litre kayıp, 500 bin adet civarına yükselmesi halinde, günlük süt kaybı 3,3 litre, 1 milyon 500 bin civarına çıkması halinde ise, inek başına günlük süt üretimi 14,6 litre azalmaktadır.

• Sağım hanelerin ve sağım makinelerinin dezenfeksiyonunda kullanılan DEZ KON bakteri popülasyonunun olumsuz bir şekilde artmasını engeller DEZ KON İLE YAPILAN DEZENFEKSİYON SONRASINDA KURULAMA GEREKMEZ
•Süt tesisatı, soğutma tankları ve diğer aletlerin dezenfeksiyonu ile maksimum hijen sağlanır

3-AYAK   HASTALIKLARI SORUNLARINA ÇÖZÜM

DEZ KON sürü hayvancılığında büyük problemler yaratan ve kötü ortam koşullarının neden olduğu AYAK HASTALIKLARI sorunlarını ortadan kaldırır.Hayvanlarda görülen ayak çürüğü , açık deri yaralanmalarında dezenfeksiyon amaçlı kullanılır.

Gerek tek tek ayaklara yapılacak uygulama gerekse hijen havuzlarında yapılacak uygulamalar ile sorunlara karşı mükemmel sonuç alınır

4- ŞAP HASTALIĞINDA ETKİSİ

1.      Şap hastalığı çift tırnaklı hayvanların akut seyirli, çok bulaşıcı ve zoonotik karaktere sahip viral bir enfeksiyonudur. Hastalığın bulaşma oranı yüksek olup, hassas hayvan topluluklarında (popülasyonlarında) % 100’e kadar ulaşabilmektedir. Bu nedenle hastalık ekonomik, siyasi ve ticari yönlerden büyük önem taşımaktadır.

DEZ KON  ŞAP hastalığının yayılmasını engeller ve hayvanlar üzerindeki etkisini minimize eder

 

5- SULAMA SUYU DEZENFEKSİYONUNDA
MAKSİMUM VERİM İÇİN SULAMA SUYU KALİTESİ ÇOK ÖNEMLİDİR.
 Hayvan sulama oluklarının yosunlarının giderilmesinde DEZ KON kullanılmalıdır
,sulardaki kirlilikten dolayı oluşabilecek sağlık ve verim problemlerinin ekonomik kayıplara sebeb olması DEZ KON ile engellenir
6-BARINAK TEMİZLİĞİNDE
Hayvan barınaklarının, nakil vasıtalarının, kullanılan ekipmanların ve Süt tesisatı, soğutma tankları ve diğer aletlerin dezenfeksiyonu ile maksimum hijen sağlanır  DEZ KON İLE MAKSİMUM HİJEN SAĞLANIR

Comments are closed.