NUTRI BAC

BAKTERİYEL HASTALIKLARDA MÜKEMMEL ÇÖZÜM

Ürünlerdeki bakteriyel hastalıkları kontrol etmede koruyucu, önleyici ve iyileştirici özellikleri ile geniş spektrumlu İmmunomodülatör’dür.

Bilindiği gibi imminomodulatörler; immun sistemi düzenleyicileridir.

Antijenler: Fungus, bakteri, virüs veya kimyasal ve yabancı maddelerin yüzeyinde bulunan, genelde protein yapısında olan büyük molekülledir.

İmmun sistem bu antijenleri tanıyarak yok Ateş yanığı, turunçgil kanseri, bakteriyel yaprak lekesi,  bakteriyel yanıklık, bakteriyel solgunluk

Erwinia spp, Xanthomonas spp, Pseudomonas spp etki sağladığı bazı hastalık türleridir.

Etkin Madde:  Di-nitro propane 1-3-diol

Kullanım dozu:

Yapraktan: 60 gr / 100 lt Su